Miksi oppimispolkuun ei kannata lisätä omalla koneella olevaa materiaalia?

Valitse oikea vastaus

Valitse oikeat vastaukset

Kirjoita oikea vastaus

3 / 9
Poistu